Nejste přihlášen(a)

#1  Provozní podmínky | 17.10. 2013 18:50:31

sujok-cs
Administrator
Registrovaný: 01.01. 1970
Příspěvky: 76
Web

Provozní podmínky

Úvodní ustanovení
Následující provozní podmínky (dále jen "PP") upravují podmínky užívání internetových stránek www.sujok-cs.com) (dále jen "Sujok-cs.com") třetími osobami (dále jen "Čtenáři"). Majitelem a provozovatelem Sujok-cs.com je ing. Miloš Vymazal (dále jen "Provozovatel").

Autorská práva a ochranné známky
Jakékoliv užití Sujok-cs.com nebo jen části Sujok-cs.com, které je jiné než pro osobní potřebu, a to zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování rozmnoženin, je možné pouze s písemným souhlasem Provozovatele. V těchto případech bude Sujok-cs.com vždy uveden jako zdroj. Tento odkaz na zdroj musí být přímý, tj. bez přesměrování. Bez výše uvedeného souhlasu a zároveň uvedení zdroje není povolena jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Sujok-cs.com, a to i šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoliv databázích. Jsou zakázány všechny zásahy do technického nebo věcného charakteru Sujok-cs.com. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Sujok-cs.com.

Názvy produktů, programových produktů, firem, apod. použité na Sujok-cs.com mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Nositelem autorských práv jsou autoři textů a fotografií.

Obsah stránek
Veškerý obsah Sujok-cs.com má pouze informativní charakter. Obsah Sujok-cs.com je získáván ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Sujok-cs.com.

Vyloučení odpovědnosti a záruk
Každý Čtenář navštěvuje Sujok-cs.com na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Sujok-cs.com. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Sujok-cs.com, za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Sujok-cs.com. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení jakýchkoliv právních předpisů a práv třetích osob jakýmkoliv Čtenáři, příp. třetí osobou.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami
Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Sujok-cs.com, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Sujok-cs.com, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Ochrana dat a osobních údajů
Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu Čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při registraci uživatelů a vyplnění soutěžního formuláře) a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají Čtenáři souhlas k tomu, aby Provozovatel s poskytnutými údaji nakládal v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám, správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti Sujok-cs.com. Registrace uživatelů je dobrovolná. Uživatelem vložená data mohou být na stránce uživatele Sujok-cs.com v závislost na druhu uživatele částěčně zveřejněna.  Uživatelé mohou sami kdykoliv bez předchozího upozornění Provozovatele Sujok-cs.com provést zrušení této své dobrovolné registrace, případně mohou písemně požádat o změnu údajů nebo zrušení celé registrace přímo Provozovatele.

Údaje, které vyplnili soutěžící Čtenáři, jsou archivovány po dobu jednoho měsíce po ukončení soutěže a poté jsou likvidovány.

Při vstupu na Sujok-cs.com automaticky sledujeme a ukládáme informace technického charakteru, které nám umožňují vytvářet, sledovat a hodnotit statistiku návštěvnosti. Technickými informacemi rozumíme IP adresu návštěvníka, denní počet přístupů návštěvníka, délku jejich setrvání na jednotlivých stránkách a další. K tomuto sledování využíváme službu Google Analytics.

Tyto webové stránky obecně nepoužívají “trvalé“ soubory cookie.

"Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. Sujok-cs.com používá “dočasné“ soubory cookie na některých částech webu a tyto dočasné soubory cookies po uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na disku počítače.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na Sujok-cs.com dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

Elektronická komunikace
Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Čtenářům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou PP platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Sujok-cs.com

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto PP kdykoliv změnit.

http://www.sujok-cs.com/images/vymazal.gif

Offline

Zápatí

Powered by PunBB © Copyright 2002–2005 Rickard Andersson